Rabu, 02 April 2008

'MULIH'

Duh Gusti, kaula nyuwun ngapunten
Kaula pengin wangsul dumatheng Panjenengan
Mawi jangkah jiwa ingkang tenang
Tanpa awrate dosa wonten ing pundak.

Duh Gusti, dipun sucikne jiwa niki
Mawi piwulang ingkang sejatos
Kangge nggayuh ridho Panjenengan.
Kula sakderma manungsa ingkang dipun Sabda
Mawi sifatipun setan lan malaikat.

Duh Gusti, menika sampun takdir
Menungsa kedah tumandang
Padhos ridho Panjenengan.

Paringana kekiyatan batin niki
Supados tansah ngraosaken Wujud Panjenengan
Wonten ing sela-selanipun Jiwa
Ingkang tansah ngulandara.


Ki Ageng Pamanjaran.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar