Rabu, 02 April 2008

TOBAT

Gusti, puji kula siang ndalu
Kula padhosi woten walikipun mega putih
Kula tangisi ing ndalu ingkap asrep.


Gusti, parita menika kagem Panjenengan
Kaula teteske waspa kanthi pengarep-arep
Kaula sembah Panjenengan mawi sukma sejati.

Gusti, kula cidra nalika kuciwa
Nalikanipun raosing manah
Kodrat menika mboten Adil.

Gusti, Ingkang Maha Wicaksana
Kaula pasrah dumatheng Panjenengan
Kaula ugemi ka-Agung-anipun
Kaula padhosi ridho Panjenengan
Wonten ing gesang punika
Mawi kathahing raos kangen dumatheng Ngarsanipun.

Ki Ageng Pamanjaran.

{Wong-wong kang nglakoni tumindak jahat, lan sakbanjure tobat lan beriman, sejatine Gustimu kuwi Maha Pengampun lan Maha Welasasih sakwise tobat kang dibarengi keimanan(7:153)}

Tidak ada komentar:

Posting Komentar