Rabu, 02 April 2008

Terate Putih

Ing sela-selaning ombak banyu kolam
Alon lan prasaja
Tanpa ana rasa kepeksa
Alon waton kelakon uripe.

Sangune ora ana liya
Kejaba Lempung ireng lemeking kolam
Saka maewu-ewu regetan
Kang gegilani lan njijiki
Kang menep bebarengan Lumpur-lumpur kanistan.

Gagang-gagang terate tetep trubus,
Kuncupe tetep mekar!
Nambahi asrining alam donya
Nebarake rasa tresna-asih kang tulus.
Terate Putih, kalem lan prasaja.


Ki Ageng Pamanjaran

1 komentar: